MCGS怎么做交替闪烁 点击:132 | 回复:7小朋友了

  
 • 精华:0帖
 • 求助:2帖
 • 帖子:3帖 | 7回
 • 年度积分:76
 • 历史总积分:133
 • 注册:2020年2月21日
发表于:2021-01-09 10:53:23
楼主
求助帖30分-未结帖

MCGS触摸屏怎么做两灯交替闪烁。
Mars-chan

 • [版主]
 • 精华:0帖
 • 求助:4帖
 • 帖子:23帖 | 317回
 • 年度积分:38
 • 历史总积分:1795
 • 注册:2019年4月01日
发表于:2021-01-09 13:08:56
1楼

在plc里面写个程序 控制两个m点交替闪烁,然后灯由这两个M 点控制。

键盘

 • 精华:0帖
 • 求助:0帖
 • 帖子:11帖 | 65回
 • 年度积分:4
 • 历史总积分:753
 • 注册:2018年1月15日
发表于:2021-01-10 09:14:58
2楼

在工具箱中有个按钮控件可以实现

小朋友了

 • 精华:0帖
 • 求助:2帖
 • 帖子:3帖 | 7回
 • 年度积分:76
 • 历史总积分:133
 • 注册:2020年2月21日
发表于:2021-01-11 10:04:52
3楼

"Mars-chan" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【在plc里面写个程序 控制两个m点交替闪烁,然后灯由这两个M 点控制。...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


我也想到这个方法,能不能通过MCGS脚本实现

尚可控制

 • 精华:0帖
 • 求助:0帖
 • 帖子:0帖 | 15回
 • 年度积分:0
 • 历史总积分:55
 • 注册:2019年2月22日
发表于:2021-01-11 14:05:19
4楼

写宏脚本控制一个开关变量1s正1s负 两个灯一个去取正一个取负

启航2017

 • 精华:0帖
 • 求助:0帖
 • 帖子:2帖 | 24回
 • 年度积分:0
 • 历史总积分:1069
 • 注册:2017年9月20日
发表于:2021-01-12 13:36:15
5楼

设置可见度就好了,一个可见一个不可见交替显示

Mars-chan

 • [版主]
 • 精华:0帖
 • 求助:4帖
 • 帖子:23帖 | 320回
 • 年度积分:40
 • 历史总积分:1797
 • 注册:2019年4月01日
发表于:2021-01-12 16:13:35
6楼

"小朋友了" 的回复,发表在3楼
        对内容: 【"Mars-chan" 的回复,发表在1楼        对内容: 【在plc里面写个程序 控制两个m点交替闪烁,然后灯由这两个M 点控制。...】进行回复:        -------------...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

可以用脚本控制落叶归根87

 • 精华:0帖
 • 求助:0帖
 • 帖子:0帖 | 274回
 • 年度积分:0
 • 历史总积分:167
 • 注册:2013年8月05日
发表于:2021-01-16 16:12:39
7楼

可以用脚本,里面周期执行亮灭


相关主题

官方公众号

智造工程师