1515R和ET200SP卡件CAD图纸 点击:26 | 回复:0佳佳鬼

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 50回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:301
  • 注册:2016年10月09日
发表于:2021-01-12 10:33:48
楼主

下列订货号的部件CAD图纸

6ES7155-6AU01-0CN0
6ES7193-6AG00-0AA0
6GK1901-1BB10-2AA0 
6XV1840-2AH10 
6ES7590-1AB60-0AA0
6ES7134-6GF00-0AA1
6ES7134-6JD00-0CA1
6ES7135-6HD00-0BA1
6ES7137-6AA00-0BA0
6ES7131-6BH00-0BA0
6ES7132-6BF01-0BA0
6ES7193-6BP00-0DA0
6ES7193-6BP00-0BA0

6GK5 106-2BD00-2AC2


正在下载,请等待……
下载附件需2积分!相关主题

官方公众号

智造工程师